Derince Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Derince Ziraat Odası > Organizasyon

Organizasyon

6964 sayılı kanuna göre, her ilin merkez ilçe ve bağlı ilçelerinde ziraat odasının kurulması gerekmektedir. Ülkemizde halen 727 ziraat odasında 4,5 milyona yakın çiftçi kayıtlıdır. Ziraat odalarının hemen her belde, köy ve mahallede bir delegesi bulunmaktadır. Ülke genelinde köy delegelerinin sayısı 35.000’den fazladır.

Derince Ziraat Odası Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan vekili, Muhasip ve 3 Üye olmak üzere 6 kişiden oluşmaktadır. Meclis Kurulu Meclis Başkanı, Meclis Başkan Vekili, 12 Üye olmak kaydıyla 14 kişiden meydana gelmektedir. Meclis Kurulu ayda bir, Yönetim Kurulu ayda iki kez toplanarak odayla ilgili bilgi alış-verişin de bulunmaktadırlar. 
Odamız personeli Genel Sekreter vekili, Memur ve bir Ziraat Mühendisi&Tarım Danışmanından oluşmaktadır.

Odanın çalışma sahasına ait ilçede dört yılda bir; Aralık ayında mahalle delege seçimleri yapılmakta, seçilen delegeler ile ertesi yıl Şubat ayında ziraat odası seçimleri, Mart ayında ise ildeki ziraat odaları aralarında genel kurul delege seçimi yapmakta, Mayıs ayında da Birlik genel kurulu ile seçim süreci tamamlanmaktadır. 
Ayrıca il bazında, ülke genelinde 81 adet il koordinasyon kurulu bulunmakta, kurul, ildeki ziraat odaları arasındaki koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir. Öte yandan, illerin bulundukları tarımsal bölgeler dikkate alınarak oluşmuş bulunan 9 adet bölge başkanlığı bulunmaktadır.